//Noaberfest verschoven naar volgend jaar

Noaberfest verschoven naar volgend jaar

Hoewel we de verlenging en aanscherping van de maatregelen rondom de Corona-crisis al eerder hebben verwacht, is alles toch behoorlijk aangekomen. Bovendien was lange tijd onzeker en niet ondenkbaar dat elke termijn vanaf 1 juni nog verlengd ging worden!  Vanzelfsprekend zijn we helemaal overtuigd van nut en noodzaak van al deze maatregelen. En al stond Noaberfest voor eind juni gepland, de voorbereidingen en organisatie van Noaberfest werden afgelopen maanden enorm gehinderd.

Noaberfest wil juist verbinden! Maar we willen niemand aan enig risico blootstellen. Daarom hebben we na rijp beraad besloten om Noaberfest door te schuiven naar volgend jaar en wel op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021. 

Het niet door laten gaan van een evenement als Noaberfest is een klein offer in het licht wat er nu in Nederland en de rest van de wereld aan de hand is. Het spijt ons wel oprecht dat hetgeen wij allen met zo veel liefde en passie normaal gesproken doen, nu niet mogelijk is. Uitstel is gelukkig geen afstel! Vandaar dat Noaberfest 2020 als het ware wordt opgepakt om het weer “neer te zetten” op 26 en 27 juni 2021.

Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om samen deze ongekende crisis zo goed mogelijk door te komen. Namens de organisatie, medewerkers en vrijwilligers, wensen we jullie daarbij veel sterkte. Pas goed op jezelf en je dierbaren en dan hopen we jullie in goede gezondheid bij Noaberfest 2021 te mogen begroeten!

2020-06-06T15:19:06+00:00