//Noaberfest verschoven naar volgend jaar

Noaberfest verschoven naar volgend jaar

Hoewel we de verlenging en aanscherping van de maatregelen rondom de Corona-crisis hebben verwacht, is de mededeling dat deze tot 1 juni gaan gelden, behoorlijk aangekomen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat de termijn van 1 juni nog verlengd gaat worden!  Vanzelfsprekend zijn we helemaal overtuigd van nut en noodzaak van al deze maatregelen. En ook al stond Noaberfest voor eind juni gepland, de voorbereidingen en organisatie alsook de publiciteit en de kaartverkoop van Noaberfest worden hierdoor enorm gehinderd.

Noaberfest wil juist verbinden! Maar we willen niemand aan enig risico blootstellen. Daarnaast is het zeer de vraag in welke mate bezoekers, maar ook artiesten en locatiehouders, zich lekker voelen bij grotere aantallen mensen relatief dicht op elkaar. Alles bij elkaar nemend, hebben we na rijp beraad besloten om Noaberfest 2020 door te schuiven naar zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021. 

Het niet door laten gaan van een evenement als Noaberfest is een klein offer in het licht wat er nu in  Nederland en de rest van de wereld aan de hand is. Het spijt ons wel oprecht dat hetgeen wij allen met zo veel liefde en passie normaal gesproken doen, nu niet mogelijk is. Uitstel is gelukkig geen afstel! We willen daarom Noaberfest 2020 als het ware “oppakken” om weer “neer te zetten” op 26 en 27 juni 2021.

Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om samen deze ongekende crisis zo goed mogelijk door te komen. Namens de organisatie, medewerkers en vrijwilligers, wensen we jullie daarbij veel sterkte. Pas goed op jezelf en je dierbaren en dan hopen we jullie in goede gezondheid bij Noaberfest 2021 te mogen begroeten!

2020-03-27T14:15:50+00:00